Cảm hứng du lịch

Bạn đang ở đây

Nhà văn Mark Twain từng nói “Hai mươi năm sau bạn sẽ cảm thấy thất vọng bởi những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm. Vì vậy hãy giương buồm lên và đi ra khỏi bến cảng an toàn của mình đi. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá”.